Adja meg adatvédelmi beállításait

Marketing

A weboldal funkcionalitási, kényelmi és statisztikai célokból cookie-kat használ. Azok a cookie-k és nyomkövető mechanizmusok, melyek tehcnikailag nem feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez, lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt és egyedi ajánlatokat (marketing cookie-kat és nyomkövető mechanizmusokat) nyújtsunk. Ezek csak akkor használhatók, ha Ön előzetesen hozzájárult: Tudjon meg többetVisszavonás

Az alábbi linken: Adatvédelmi beállítások bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, mely módosítás a visszavonástól lép hatályba. További információért kattintson az alábbi linkre: Adatvédelmi tájékoztató / céges információk.

Itt módosíthatja az adatvédelmi beállításait

Összes cookie letiltása: Amennyiben szeretné letiltani az összes cookie-t, kérjük nyissa meg böngészője beállításait, majd tiltsa le a cookie-k használatát. Kérjük vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők.

Kérjük a jelölőnégyzetbe kattintva adja meg nekünk hozzájárulását vagy vonja vissza azt.

A weboldal funkcionalitási, kényelmi és statisztikai célokból cookie-kat használ. Azok a cookie-k és nyomkövető mechanizmusok, melyek tehcnikailag nem feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez, lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt és egyedi ajánlatokat (marketing cookie-kat és nyomkövető mechanizmusokat) nyújtsunk. Ezek csak akkor használhatók, ha Ön előzetesen hozzájárult: Tudjon meg többet
További információért kattintson az alábbi linkre: Adatvédelmi tájékoztató / céges információk.

 

Játékszabályzat

Robert Bosch Kft. - Termotechnika Üzletág
NYEREMÉNYJÁTÉK

A Robert Bosch Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104., cégjegyzékszám: 01-09-079217, adószám: 10622618-2-44, a továbbiakban: Szervező) promóciós nyereményjátékot hirdet a jelen játékszabályzatban meghatározott Bosch kazánok és hőszivattyúk vásárlásához kapcsolódóan, az alábbiakban meghatározott feltételekkel (továbbiakban: Nyereményjáték):

A Nyereményjáték lebonyolításában részt vesz a Szervező megbízottjaként az Isobar Budapest Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., cégjegyzékszám: 01-10-044680, adószám: 12740088-2-41, a továbbiakban: Lebonyolító).

1. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2020. október 15. 09:00 óra és 2020. december 5. 23:59 perc között tart, mely időszak alatt az alábbiak szerint 1 (egy) játékforduló (továbbiakban: Játékforduló) kerül meghatározásra:

2020. október 15. – 2020. december 5.

2. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban részt vehet bármely magyarországi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú magánszemély, aki elfogadja a jelen játékszabályzat és az V. pontban megjelölt adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit (a továbbiakban: Játékos).

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők, és mindezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§).

Amennyiben a Játékos jelen játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve kizárásra kerül.

3. A Nyereményjáték leírása

A Nyereményjátékban a Játékosok az alábbiakban írtak szerinti regisztráció, a Nyereményjáték időtartama során vásárolt Termékek számláinak feltöltésével, és kérdőív helyes megválaszolásával vehetnek részt a következők szerint:

A Nyereményjátékban való részvétel érdekében a Játékos

 1. a Nyereményjáték időtartama alatt
  1. legalább 1 darab, a Szervező által Magyarországon forgalmazott Bosch kazánt vagy hőszivattyút (továbbiakban: Termék) vásárol;
  2. futescserekampany.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) regisztrál, ennek során a személyazonosítása és a Nyeremények átadása céljából szükséges adatokat (Játékos vezetékneve, keresztneve, és e-mail címe) hiánytalanul megadja, továbbá kitölti a Szervezővel, illetve annak Termékeivel kapcsolatos három kérdésből álló kérdőívre; majd
 2. a regisztrációt követően az adott Játékfordulóban a Weboldalra feltölti a Termék megvásárlását igazoló a következő feltételeknek megfelelő számlát: i) a Termék cikkszám szerint beazonosítható, ii) a vásárlás Játékfordulóra eső napja megállapítható, iii) a Játékos nevére került kiállításra. A feltöltésre kerülő számlán kizárólag a Játékos neve, a számla sorszáma, a Termék megnevezése, cikkszáma, a vásárolt darabszám, és a vásárlás dátuma szerepelhet. Kérjük továbbá, hogy a számlák feltöltését megelőzően ellenőrizze, hogy a számla az Ön, mint Játékos nevére került kiállításra, tartalmazza a Termék megnevezését, cikkszámát, darabszámát, illetve a vásárlás dátumát. Egyúttal kérjük, hogy a számlán található egyéb adatokat (különös tekintettel a Termékek vételárát, és a Nyereményjátékban részt nem vevő egyéb termékek megjelölését és vételárát, illetve egyéb személyes adatokat) kitakarni, kisatírozni, olvashatatlanná tenni szíveskedjenek!

Minden egyes Termék (amelynek megvásárlása a Nyereményjátékban való részvételre a fentiekben írtak szerint jogosít, és amelynek számláját a Játékos a jelen játékszabályzatnak megfelelően a Weboldalon feltöltötte) 1 nyerési esélyt jelent a nyereménysorsoláson.

Amennyiben azonos cikkszámú Termékből több darab is szerepel a feltöltött számlán, a Játékosnak a számla feltöltése során a Termék darabszámát a számlán szereplő termékszámmal egyezően külön is meg kell adnia. Minden darabszám egy külön nyerési esélyt jelent, azzal, hogy amennyiben a Játékos a számlán szereplő, a Nyereményjátékban való részvételre jogosító Termék darabszámánál magasabb darabszámot ad meg, az a Nyereményjátékból való teljes kizárást vonja maga után a Játékos valamennyi feltöltött számlája vonatkozásában, míg a feltöltött számla tartalmához képest kevesebb darabszám meghatározása esetén pedig a nyerési esély a Játékos által meghatározott alacsonyabb darabszám (és nem a számla tartalma) szerint alakul. Ha a Játékos helytelen számlát tölt fel, úgy az adott számla csak abban az esetben jogosítja a Nyereményjátékban illetve a nyereménysorsoláson való részvételre, ha a Játékfordulón belül feltölti a helyes számlát.

A Nyereményjáték időtartamától eltérő időpontban beérkezett adatok, feltöltött számlák nem kerülnek feldolgozásra, a Nyereményjátékban, illetve a nyereménysorsoláson való részvételre nem jogosítanak.

Az adatok és számlák abban az időpontban minősülnek beküldöttnek, amelyet a Weboldalt kezelő Lebonyolító szerverének belső órája beérkezési időpontként rögzített. Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának (különösen, de nem kizárólagosan a weboldalnak) a tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatják olyan, Lebonyolítón és a Szervezőn kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító ezen infrastruktúra nem megfelelő működéséből, rendelkezésre állásából fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4. Nyeremények

A Játékfordulóban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
5 db Bosch ErgoMixx Style botmixer
5 db Bosch UniversalImpact PSB 800
1 db Bosch Climate 5000 3,5kw klíma

(a továbbiakban: Nyeremény) a 3. pont szerinti valamennyi feltételt a Játékforduló végéig sikeresen teljesítő Játékosok között.

5. Nyereménysorsolás

Nyereményenként 1-1 nyertes és 1-1 pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyereménysorsolás időpontja a Játékfordulót követő első hétfői nap (azaz 2020. december 7.) 14:00 óra. A Nyeremények kisorsolásra a Lebonyolító székhelyén és szervezésében nem nyilvános sorsolás útján kerül sor elektronikus sorsoló program használatával, nem visszatevéses módszerrel.

A nyertes Játékos adatai, valamint a feltöltött számlák adattartalma a Szervező által ellenőrzésre kerül. Amennyiben a Szervező ennek során a jelen játékszabályzatban foglaltak megsértését vagy visszaélést észlel (ideértve különösen azt az esetet, ha a Játékos a feltöltött számlán szereplő tételek számánál magasabban jelöli meg a vásárolt Termékek darabszámát vagy nem a saját nevére szóló számlát tölt fel), továbbá ha a nyertes Játékos bármely egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzat rendelkezéseinek, jogosult a Nyeremény átadását megtagadni, az érintett Játékost a Nyereményjátékból véglegesen kizárni, és a Nyereményt a pótnyertes Játékosnak átadni.

A Játékforduló nyereménysorolásának eredménye a következő időpontban kerül kihirdetésre a Weboldalon való közzététel útján:

2020. december 7. 15:00 óra.

6. Nyertes értesítése, a Nyeremény átadása

Szervező az eredményhirdetés időpontjától számított 5 (öt) munkanapon belül a Játékos által a számlafeltöltés alkalmával megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesíti a nyertes Játékost a Nyereményről és tájékoztatja a Nyeremény átvételének feltételeiről. A nyertes Játékosnak az értesítő e-mailre válaszként az értesítő e-mail elküldésétől számított 7 (hét) napon belül a Nyeremény elfogadásáról visszajelzést kell küldenie a szállítási (átvételi) cím megjelölésével a Szervező részére.

Amennyiben a nyertes Játékos

 • a Szervező értesítő e-mailjére a fentiekben írtak szerinti visszajelzést határidőn belül nem küldi meg, vagy
 • az egyeztetett szállítási időpontban nem gondoskodik a Nyeremény szállítási címen való átvételéről,
 • a kiszállított Nyereményt bármely okból az eredményhirdetést követő 60 napon belül nem veszi át, vagy
 • nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt valamely feltételnek

a nyertes Játékos elveszti a Nyereményre vonatkozó jogosultságát és a Nyeremény a pótnyertesre száll. Szervező valamely kizáró feltétel megállapításának napját követő 5 (öt) munkanapon belül a számlafeltöltés alkalmával megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesíti a pótnyertes Játékost a Nyereményről és tájékoztatja a Nyeremény átvételének időpontjáról. A pótnyertes Játékosnak az értesítő e-mailre válaszként az értesítő e-mail elküldésétől számított 7 (hét) napon belül a Nyeremény elfogadásáról visszajelzést kell küldenie a szállítási (átvételi) cím megjelölésével a Szervező részére.

A nyertes / pótnyertes Játékos által küldött válaszlevél abban az esetben minősül határidőben elküldöttnek, ha az a Szervező értesítésében foglalt e-mail címre a 7 (hét) napos határidőn belül a Szervező által visszaigazoltan megérkezett.

A pótnyertes Játékos elveszti a Nyereményre vonatkozó jogosultságát, a Szervező az adott Játékfordulót az adott Nyeremény tekintetétben meghiúsultnak minősíti, és a Nyereményről a Szervező a továbbiakban saját döntése szerint rendelkezik, amennyiben a pótnyertes Játékos:

 • a Szervező értesítő e-mailjére a fentiekben írtak szerinti visszajelzést nem küldi meg;
 • az egyeztetett szállítási időpontban nem gondoskodik a Nyeremény szállítási címen való átvételéről,
 • a kiszállított Nyereményt bármely okból az eredményhirdetést követő 60 napon belül nem veszi át, vagy
 • nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt valamely feltételnek.

A Nyeremények átvételének helye a Játékos által a visszajelzésben meghatározott magyarországi helyszín. A Szervező kizárólag Magyarország területére vállalja a Nyeremény kiszállítását, míg Magyarország határain kívüli szállítási cím esetén a Nyeremény Szervezőtől való átvételéről, szállításról és mindennek költségéről a nyertes / pótnyertes Játékosnak kell gondoskodnia.

A Nyeremény átvételekor a nyertes / pótnyertes Játékos köteles bemutatni azon Termék eredeti számláját, melyet a nyertes Játékos a Weboldalra feltöltött és mellyel a nyereménysorsoláson részt vett és kisorsolásra került, ennek hiányában a Nyeremény nem kerül átadásra.

Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a nyertes / pótnyertes Játékos a számlafeltöltés alkalmával hibásan vagy hiányosan megadott e-mail cím miatt nem értesül nyereménysorsolás eredményéről, illetve a Nyereményről. Ugyanígy kizárt a Szervező felelőssége abban az esetben, ha a nyertes / pótnyertes Játékos az általa használt levelezőrendszer sajátosságai (különösen spam-szűrő használata) miatt nem vagy késedelmesen értesül a nyereménysorsolás eredményéről, illetve a Nyereményről, és emiatt a fenti határidőben nem válaszol a Szervező e-mailjére.

A Nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. Szervezőt a nyertes / pótnyertes Játékos értesítésén, továbbá a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és a Nyeremény esetleges adóvonzatának megfizetésén túlmenően további kötelezettség nem terheli.

7. Adatkezelés

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott módon történik. Az adatkezelés célja a jelen nyereményjáték lebonyolítása és az azzal kapcsolatos egyéb kötelezettségek (pl. adózási) teljesítése. A nyereményjáték lebonyolítása céljából adatfeldolgozót veszünk igénybe (Isobar Budapest Zrt. 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.). Az adatkezelés részleteiről és az Önt megillető jogokról további információt itt talál.

A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén tudomásul veszi, hogy a nevét, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt közzétegyék. A nyeremény átadása céljából a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) számára továbbítjuk az érintett kapcsolattartási adatait. Ez a vállalat önálló adatkezelőként kezeli az adatokat.

8. Záró rendelkezések

Szervező és Lebonyolító teljes mértékben kizárják a felelősségüket a Nyereményjátékban való részvételhez, illetve a Nyereményről szóló értesítésre adott válaszlevélben foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), továbbá a Nyeremény átadásának – a Szervezőnek, illetve Lebonyolítónak fel nem róható - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért, mind a Játékosok, mind harmadik személyek irányában.

Szervező és Lebonyolító teljes mértékben kizárják továbbá a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történt mindennemű meghibásodásáért, melynek következtében a Weboldal átmenetileg nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (ideértve a számítástechnikai) manipulációt, illetve a Nyereményjáték szellemével vagy a Szervezőre nézve bármilyen módon összeférhetetlen vagy sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

Ha a Játékos a számla feltöltése során a feltöltés közben bezárja a Weboldalt vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért, a sikertelen feltöltésért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséggel nem tartozik. A sikeres feltöltésről a Játékos minden esetben visszaigazolást kap a Weboldalon keresztül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot akár a Nyereményjáték időtartama alatt is – a Weboldalon való közzététel útján, az egyes Játékosok külön tájékoztatása nélkül – módosítsa vagy megszüntesse. A Játékosok kötelessége és felelőssége a Weboldal felkeresése és az ott megjelenő információkról való tájékozódás.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha a Játékos a jelen játékszabályzatot vagy az adatkezelési szabályokat nem fogadja el, illetve ha az elfogadást követően mégsem kíván részt venni a Nyereményjátékban, akkor az erre vonatkozó nyilatkozata beérkezésének napján a Nyereményjátékban való részvétele megszűnik, amely miatt a Szervező illetve a Lebonyolító felé semmilyen követeléssel, igénnyel nem élhet.

Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Játékossal szemben csalás gyanúja merül fel, kizárja a Nyereményjátékból, még abban az esetben is, ha a csalás ténye egyértelműen nem bizonyítható, de a gyanú erősen megalapozott. Csalást megalapozó körülmény lehet többek között az ugyanazon számla többszöri feltöltése; a számlában szereplőnél magasabb termék darabszám megadása számla feltöltésekor; nem eredeti és valós számla feltöltése; nem Termékről kiállított számla feltöltése, illetve bármilyen más csalás gyanújára okot adó körülmény.

Szervező a magyar jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb körben kizárja a felelősségét a Nyereményjátékban való részvételből vagy a Nyeremény elfogadásából származó bármilyen kárért, veszteségért vagy egyéb sérelemért.

Vis maior, harmadik fél elállása, illetve bármely más, a Szervező befolyásolási körén kívül eső esemény, amely a Szervező zavartalan teljesítését megakadályozza – különösen, de nem kizárólagosan a Szervező szállítóinak késedelme, közlekedési- vagy üzemzavar, munkavállalói sztrájk, anyag- vagy energiahiány, járványok, állami szervek intézkedései, kivitel/behozatal korlátozása feljogosítja a Szervezőt arra, hogy a határidőket meghosszabbítsa, vagy amennyiben az átadás teljesíthetősége kétségessé válna, aránytalanul nehézségbe ütközne, jelentős többletráfordítással lenne csak lehetséges, vagy lehetetlenné válna úgy a Nyeremény helyett más – hasonló értékű – nyereményt biztosítson anélkül, hogy bármilyen kártérítési kötelezettséggel tartozna a Játékossal szemben. Vis maior körülménynek minősülnek mindazok a rendkívüli természetű események vagy körülmények, melyeknek bekövetkezése a Nyereményjáték kezdő napján nem volt előrelátható, és nem volt ésszerűen elvárható, hogy megfelelő intézkedésekkel ezeknek a bekövetkezését a Szervező megakadályozza vagy elkerülje. Vis maior körülménynek minősül továbbá az egész világot érintő koronavírus-járvány okozta megbetegedés (COVID-19) miatt előállt közegészségügyi helyzet, valamint annak minden olyan további következménye, amely a szerződés teljesítését akadályozhatja, gátolhatja vagy késleltetheti, kifejezetten ideértve azokat a körülményeket és következményeket is, amelyek a nyereményjáték kezdő napján nem voltak előre láthatók. Ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan az ellátási lánc vagy az üzemi működés zavarai, fuvarozási nehézségek, az alapanyag vagy energiabeszerzés akadályai, a munkavégzés felfüggesztése vagy korlátozása közhatalmi vagy munkáltatói intézkedéssel, emberi erőforrás hiánya, hatósági intézkedések, hatósági engedélyek megszerzésével összefüggő fennakadások, a Szervező beszállítóinak vagy alvállalkozóinak hibás teljesítése, stb. A jelen pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók más megbetegedések határokon átnyúló terjedése esetén kialakuló pandémiás közegészségügyi helyzetben is. A Szervező vagy akadályoztatott beszállítójának (alvállalkozójának) nyilatkozata elegendő bizonyítéknak számít a vis maior helyzet igazolására.

A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

Robert Bosch Kft.

Kelt: 2020.10.14


Regisztráció