Adja meg adatvédelmi beállításait

Marketing

A weboldal funkcionalitási, kényelmi és statisztikai célokból cookie-kat használ. Azok a cookie-k és nyomkövető mechanizmusok, melyek tehcnikailag nem feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez, lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt és egyedi ajánlatokat (marketing cookie-kat és nyomkövető mechanizmusokat) nyújtsunk. Ezek csak akkor használhatók, ha Ön előzetesen hozzájárult: Tudjon meg többetVisszavonás

Az alábbi linken: Adatvédelmi beállítások bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, mely módosítás a visszavonástól lép hatályba. További információért kattintson az alábbi linkre: Adatvédelmi tájékoztató / céges információk.

Itt módosíthatja az adatvédelmi beállításait

Összes cookie letiltása: Amennyiben szeretné letiltani az összes cookie-t, kérjük nyissa meg böngészője beállításait, majd tiltsa le a cookie-k használatát. Kérjük vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők.

Kérjük a jelölőnégyzetbe kattintva adja meg nekünk hozzájárulását vagy vonja vissza azt.

A weboldal funkcionalitási, kényelmi és statisztikai célokból cookie-kat használ. Azok a cookie-k és nyomkövető mechanizmusok, melyek tehcnikailag nem feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez, lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt és egyedi ajánlatokat (marketing cookie-kat és nyomkövető mechanizmusokat) nyújtsunk. Ezek csak akkor használhatók, ha Ön előzetesen hozzájárult: Tudjon meg többet
További információért kattintson az alábbi linkre: Adatvédelmi tájékoztató / céges információk.

 

Bosch Fűtéscsere Kampány

Vásároljon Bosch kazánt vagy hőszivattyút október 15. és december 5. között, hogy hazavihesse a fantasztikus nyereményeket!Töltse fel Bosch kazán vagy hőszivattyú vásárlását igazoló számláját az alábbi Regisztrációs felületen és vegyen részt a Bosch Fűtéscsere Kampányban! Minden egyes olyan termék, amelynek megvásárlása a játékban való részvételre jogosít, és amelynek számláját a résztvevő a játékszabályzatnak megfelelően a weboldalon feltöltötte, egy nyerési esélyt jelent a résztvevő számára. Amennyiben egy cikkszámból több darab szerepel a számlán, a nyerési esély megegyezik a darabszámmal. A feltöltésre kerülő számlákon kizárólag a nyereményjátékban részt vevő termékek szerepeljenek, ellenkező esetben kérjük a számlák feltöltését megelőzően a rajta található egyéb, a nyereményjátékban részt nem vevő termékek kisatírozását. Egy résztvevő több számlát is feltölthet az akció teljes időtartama során, azonban kérjük, figyeljen, hogy ugyanazon számlát ne töltse fel kétszer rendszerünkbe, mivel az a játékból való kizárást vonja maga után. Az akcióban végfelhasználók vehetnek részt. További információkért kérjük olvassa el Játékszabályzatunkat. Sok szerencsét kívánunk!

Regisztráció


Számla feltöltése

Kérjük, hogy a számlák feltöltését megelőzően ellenőrizze, hogy a számla az Ön nevére került kiállításra, tartalmazza a termék megnevezését, cikkszámát, darabszámát, illetve a vásárlás dátumát. Egyúttal kérjük, hogy a számlán található egyéb adatokat (különös tekintettel a Termékek vételárát, és a Nyereményjátékban részt nem vevő egyéb termékek megjelölését és vételárát, illetve egyéb személyes adatokat) kitakarni, kisatírozni, olvashatatlanná tenni szíveskedjenek!


Számláról készült fénykép*
Számláról készült fénykép*

Adatvédelmi nyilatkozat *

Adatvédelmi Tájékoztató

Robert Bosch Kft. (a továbbiakban: „Bosch”, vagy „Társaságunk”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban együttesen „online ajánlatok” néven is) tett látogatását és Társaságunk és termékei iránt mutatott érdeklődését.

A Bosch tiszteletben tartja az Ön magánszféráját

Társaságunk személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordít magánszférájának védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Társaságunk az online ajánlatainál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozza fel.

Az adatvédelem és az információbiztonság Társaságunk üzletpolitikájának részét képezi.

Adatkezelő

A Bosch az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.

Társaságunk kapcsolattartási adatai a következők: Robert Bosch Kft, 1103 Budapest Gyömrői út 104., Bosch-Termotechnika@Hu.Bosch.com

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

 • Kommunikációs adatok (pl. név, e-mail cím, cím, IP-cím)
 • A promóciós kampány során a résztvevő által megadott egyéb adatok (pl. feltöltött számlán szereplő adatok, számla sorszáma, vásárolt Bosch termékek típusa, kérdésekre adott válaszok)

Alapelvek

A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

Társaságunk csak akkor gyűjt, kezel és használ fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy megfelelő jogalapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Társaságunk és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzák fel az Ön személyes adatait:

 • Ezen online ajánlatok nyújtása

(Jogalap: Társaságunk direkt marketinghez fűződő jogos érdeke, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjogi szabályokkal összhangban történik).

 • Nyereményjátékok vagy promóciós kampányok lefolytatása a vonatkozó játékszabályzatokkal vagy a promóciós kampányok feltételeivel összhangban.

(Jogalap: A szerződéses kötelezettségek teljesítése).

 • Szolgáltatás-megszakadások/zavarok helyreállítása céljából és biztonsági okokból

(Jogalapok: Társaságunk jogi kötelezettségeinek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében).

 • Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben vagy hozzájárulás alapján

(Jogalapok: Hozzájárulás/direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik)

 • Jogaink megvédése és érvényesítése

(Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).

Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket Társaságunk úgynevezett naplófájlokban (log files) tárol.

A naplófájlokat a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása) 90 napig tároljuk, majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a hatóságoknak.

A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül). Lásd ezért a “Hirdetések és/vagy piackutatás” modult.

A naplófájlokban az alábbi információk kerülnek elmentésre:

 • Azon eszköz IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;
 • Azon weboldal internet címe, amelyről az online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett origin URL vagy referrer URL);
 • Azon szolgáltató neve, amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;
 • Az elért fájlok vagy információk neve;
 • Az adat lekérésének dátuma és időpontja, valamint időtartama;
 • A továbbított adatok mennyisége;
 • Információ a használt operációs rendszerről és internetes böngészőről, ideértve a telepített bővítményeket (pl. Flash Player);
 • http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).

Kiskorúak

Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.

Adattovábbítás más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek továbbításra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges vagy abban az esetben, amikor Társaságunknak vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik a továbbításhoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz.

Az adattovábbítás címzettjeiről vagy annak kategóriáiról és az adattovábbítás jogalapjáról további információ az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben található.

Előfordulhat továbbá, hogy Társaságunk adatokat olyan esetben is továbbít más adatkezelőknek, amikor arra Társaságunkat jogszabály vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelezi.

Szolgáltatók (általánosságban)

Társaságunk külső szolgáltatókat bíz meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás és forróvonal (hotline) szolgáltatások. Társaságunk a szolgáltatókat körültekintően választja ki, és rendszeresen ellenőrzi őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk tárolt adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.

Nyeremény kézbesítése

A nyeremény kézbesítéséhez átadjuk az Ön kapcsolattartási adatait a szerződés teljesítése édekében az alábbi vállalatnak:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Ez a vállalat önálló adatkezelőként dolgozza fel az adatokat.

Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Társaságunk személyes adatokat továbbíthat az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően Társaságunk megbizonyosodik arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt, illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e a továbbításhoz.

Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. E célból kérjük használja a Kapcsolattartás pontban foglaltakat.

A tárolás időtartama; megőrzési időszakok

Társaságunk általában addig tárolja az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai úton történő marketing célú megkereséshez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi jogszabályok értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).

A játék során gyűjtött személyes adatokat azok megadásától számított 5 (öt) évig őrizzük meg, a nyertes személyes adatainak megőrzésére az adatok megadásától számított 10 (tíz) évig kerül sor.

Nyereményjátékok vagy promóciós kampányok

Amennyiben Ön részt vesz a Társaságunk által szervezett nyereményjátékok vagy promóciós kampányok egyikén, felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy tájékoztassuk Önt nyereményéről, vagy pedig termékeink reklámozása érdekében a törvény által megengedett mértékben, illetve amennyiben Ön hozzájárulását adta. Az egyes nyereményjátékokra vagy promóciós kampányokra vonatkozó tájékoztatás az adott részvételi feltételekben található.

Felhívjuk ezúton is a résztvevők figyelmét, hogy a nyeremény játék részeként a nyertes személyek nevét a lebonyolításra szolgáló oldalon közzétesszük a játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően.

Süti (cookie) használat

Társaságunk online szolgáltatásaival összefüggésben Társaságunk sütiket és nyomkövetési eszközöket alkalmazhat.

A sütik kis méretű szöveg fájlok, amelyek azon az eszközön kerülhetnek tárolásra, amelyről Ön Társaságunk online ajánlatait felkereste.

A nyomkövetés több különböző technológia felhasználásával lehetséges. Társaságunk így például információt kezelhet pixel-technológia és/vagy log fájl elemzés használatával.

Kategóriák

Megkülönböztetünk olyan sütiket, amelyek az online ajánlatok technikai működéséhez feltétlenül szükségesek, illetve olyan sütiket és nyomkövetési mechanizmusokat, amelyek nem feltétlenül szükségesek az online ajánlatok technikai működéséhez.

Általánosságban lehetséges online ajánlatokat úgy igénybe venni, hogy olyan sütik nem kerülnek használatra, amelyek technikai célt nem szolgálnak.

Technikai szempontból szükséges sütik

Technikai szempontból szükséges sütik alatt azokat a sütiket értjük, amelyek nélkül az online ajánlat technikai megvalósíthatósága nem biztosítható. Ezek a sütik például olyan sütik, amelyek a videó vagy audio tartalom akadálymentes lejátszását teszik lehetővé.

Az ilyen sütik törlésre kerülnek, amint Ön elhagyja a weboldalt.

Sütik és nyomkövetési eszközök amelyek technikai szempontból nem szükségesek

Társaságunk minden esetben akkor használ sütiket és nyomkövetési eszközöket, amennyiben Ön előzetesen ehhez hozzájárulását adta. A sütik és nyomkövetési eszközök két kategóriáját különböztetjük meg.

Kényelmi sütik

Ezek a sütik elősegítik a működést, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy online ajánlatainkat kényelmesebben igénybe tudja venni. pl.: nyelvi beállítások tárolódhatnak az ilyen

Marketing sütik és nyomkövetési eszközök

Általában

Marketing sütik és nyomkövetési eszközök használatával Társaságunk és partnereink az Ön érdeklődési köre alapján hirdetési ajánlatokat tudnak küldeni. Ezek az ajánlatok az Ön felhasználói viselkedésének elemzésén alapulnak.

 • Web elemzés:

Web elemzési eszközök használatával mérések készítése lehetséges pl.: az oldalak látogatóinak számára vonatkozóan

Társaságunk felhívja a figyelmét arra, hogy ezek az eszközök továbbíthatják az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül található olyan országokba is, ahol az adatok megfelelő védelme nem biztosított a GDPR rendelkezéseinek megfelelően (pl.: USA). Ezekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást az alább található egyes hirdetési eszközök leírásban talál.

Bosch által használt marketing eszközök és sütik áttekintése

A Bosch által használt marketing eszközök

A weboldalunk jelenleg nem használ ilyen eszközöket.

A Bosch által használt technikai szempontból szükséges sütik

 • Név: laravel_session
  Kategória: Szükséges
  Típus: Munkamenet
  Az ilyen cookie-k csak a weboldal látogatásának idejére kerülnek az Ön eszközére, a böngészõ vagy az oldalt tartalmazó böngésző ablak bezárásával lejárnak és a böngésző rövid időn belül automatikusan törli őket.
  Célja: Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal működéséhez. A weboldal látogatóinak munkameneteit azonosítja és különbözteti meg egymástól, lényegében segít egymással logikailag összekapcsolni azokat az oldalletöltéseket, amik egy bizonyos látogató egy bizonyos látogatása során történnek.
 • Név: XSRF-TOKEN / CSRF-TOKEN
  Kategória: Szükséges
  Típus: Munkamenet
  Az ilyen cookie-k csak a weboldal látogatásának idejére kerülnek az Ön eszközére, a böngésző vagy az oldalt tartalmazó böngésző ablak bezárásával lejárnak és a böngésző rövid időn belül automatikusan törli őket.
  Célja: Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldal biztonságos működéséhez. Az ún. cross-site request forgery (magyar fordításban kb. oldalon-keresztüli kéréshamisítás) típusú visszaélések megelőzésére szolgálnak.

A Bosch által használt kényelmi sütik:

A weboldalunk jelenleg nem használ ilyen sütiket

A Bosch által használt statisztikai sütik

A weboldalunk jelenleg nem használ ilyen sütiket

Sütik és nyomkövetési eszközök menedzselése

Ön a sütik és a nyomkövetési eszközök beállításait az internetes böngészőjében módosíthatja.

Figyelem: Az Ön által használt beállítások csak az adott böngészőre vonatkoznak.

Sütik letiltása

Amennyiben Ön a sütik használatát le szeretné tiltani, úgy a böngésző beállításokban a süti használatot tiltsa le. Vegye figyelembe, hogy ez a weboldal működésére és használatára hatással lehet.

Külső hivatkozások

Társaságunk online ajánlatai tartalmazhatnak hozzá nem kapcsolódó, külső szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra történő kattintást követően Társaságunknak nincs hatása arra, hogy a hivatkozásra történő kattintás következtében esetleg a külső félhez továbbított személyes adatok (pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, tekintettel arra, hogy a külső felek magatartása természetesen Társaságunk ellenőrzési körén kívül esik. Ezért Társaságunk nem vállal felelősséget az ilyen személyes adatok külső fél általi kezeléséért.

Biztonság

Társaságunk munkavállalóit és a Társaságunk nevében szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat titoktartási kötelezettség terheli, valamint kötelesek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelni.

Társaságunk minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megtesz a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön Társaságunk által kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Társaságunk biztonsági intézkedéseit a tudomány és technika állásának megfelelően folyamatosan javítja.

Felhasználói jogok

Jogai érvényesítéséhez kérjük, használja a Kapcsolattartás pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen beazonosítható legyen.

A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen Társaságunktól, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogosult személyes adataihoz hozzáférni.

Helyesbítéshez és törléshez való jog:

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni Társaságunktól, illetve adatainak törlését is kérheti, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak. Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha az ilyen adatok kezelése nem szükséges, akkor ez az adatkezelés korlátozható (lásd az alábbiakat).

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Amennyiben a szükséges feltételek fennállnak Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni.

Adathordozhatóság:

Amennyiben a szükséges feltételek fennálnak, Ön jogosult a Társaságunknak szolgáltatott adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az technikai szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat Társaságunk továbbítsa egy másik adatkezelőnek.

Tiltakozás direkt marketinggel szemben:

Továbbá Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing célból történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön tiltakozása és adatainak egy már folyamatban lévő hirdetési kampány körében történő felhasználása között.

Tiltakozás a jogos érdek jogalapon alapuló adatkezelés ellen:

Továbbá Ön jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amikor az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben Társaságunk nem kezeli tovább az Ön adatait, hacsak Társaságunk nem bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását a jövőre tekintettel. Ez nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve Társaságunk vonatkozásában illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ez a hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 1 391 -1400

Fax: +36 1 391 -1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinek megváltoztatására. Az ilyen esetekben Társaságunk megfelelően módosítja az adatvédelmi tájékoztatóját. Ezért kérjük, hogy figyelje Társaságunk adatvédelmi tájékoztatójának aktuális verzióját, mert a tájékoztató módosulhat.

Kapcsolattartó

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni Társaságunkkal, kérjük, azt az „Adatkezelő” pontban megadott elérhetőségek egyikén tegye.

Jogai érvényesítéséhez vagy adatvédelmi incidens bejelentéséhez használja a következő linket: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjével:

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi és Adatbiztonsági csoport (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02
70442 Stuttgart
GERMANY

vagy
mail: DPO@bosch.com
Hatálybalépés napja: 2020.10.08.Játékszabályzat *

Robert Bosch Kft. - Termotechnika Üzletág
NYEREMÉNYJÁTÉK

A Robert Bosch Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104., cégjegyzékszám: 01-09-079217, adószám: 10622618-2-44, a továbbiakban: Szervező) promóciós nyereményjátékot hirdet a jelen játékszabályzatban meghatározott Bosch kazánok és hőszivattyúk vásárlásához kapcsolódóan, az alábbiakban meghatározott feltételekkel (továbbiakban: Nyereményjáték):

A Nyereményjáték lebonyolításában részt vesz a Szervező megbízottjaként az Isobar Budapest Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., cégjegyzékszám: 01-10-044680, adószám: 12740088-2-41, a továbbiakban: Lebonyolító).

1. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2020. október 15. 09:00 óra és 2020. december 5. 23:59 perc között tart, mely időszak alatt az alábbiak szerint 1 (egy) játékforduló (továbbiakban: Játékforduló) kerül meghatározásra:

2020. október 15. – 2020. december 5.

2. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban részt vehet bármely magyarországi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú magánszemély, aki elfogadja a jelen játékszabályzat és az V. pontban megjelölt adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit (a továbbiakban: Játékos).

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők, és mindezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§).

Amennyiben a Játékos jelen játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve kizárásra kerül.

3. A Nyereményjáték leírása

A Nyereményjátékban a Játékosok az alábbiakban írtak szerinti regisztráció, a Nyereményjáték időtartama során vásárolt Termékek számláinak feltöltésével, és kérdőív helyes megválaszolásával vehetnek részt a következők szerint:

A Nyereményjátékban való részvétel érdekében a Játékos

 1. a Nyereményjáték időtartama alatt
  1. legalább 1 darab, a Szervező által Magyarországon forgalmazott Bosch kazánt vagy hőszivattyút (továbbiakban: Termék) vásárol;
  2. futescserekampany.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) regisztrál, ennek során a személyazonosítása és a Nyeremények átadása céljából szükséges adatokat (Játékos vezetékneve, keresztneve, és e-mail címe) hiánytalanul megadja, továbbá kitölti a Szervezővel, illetve annak Termékeivel kapcsolatos három kérdésből álló kérdőívre; majd
 2. a regisztrációt követően az adott Játékfordulóban a Weboldalra feltölti a Termék megvásárlását igazoló a következő feltételeknek megfelelő számlát: i) a Termék cikkszám szerint beazonosítható, ii) a vásárlás Játékfordulóra eső napja megállapítható, iii) a Játékos nevére került kiállításra. A feltöltésre kerülő számlán kizárólag a Játékos neve, a számla sorszáma, a Termék megnevezése, cikkszáma, a vásárolt darabszám, és a vásárlás dátuma szerepelhet. Kérjük továbbá, hogy a számlák feltöltését megelőzően ellenőrizze, hogy a számla az Ön, mint Játékos nevére került kiállításra, tartalmazza a Termék megnevezését, cikkszámát, darabszámát, illetve a vásárlás dátumát. Egyúttal kérjük, hogy a számlán található egyéb adatokat (különös tekintettel a Termékek vételárát, és a Nyereményjátékban részt nem vevő egyéb termékek megjelölését és vételárát, illetve egyéb személyes adatokat) kitakarni, kisatírozni, olvashatatlanná tenni szíveskedjenek!

Minden egyes Termék (amelynek megvásárlása a Nyereményjátékban való részvételre a fentiekben írtak szerint jogosít, és amelynek számláját a Játékos a jelen játékszabályzatnak megfelelően a Weboldalon feltöltötte) 1 nyerési esélyt jelent a nyereménysorsoláson.

Amennyiben azonos cikkszámú Termékből több darab is szerepel a feltöltött számlán, a Játékosnak a számla feltöltése során a Termék darabszámát a számlán szereplő termékszámmal egyezően külön is meg kell adnia. Minden darabszám egy külön nyerési esélyt jelent, azzal, hogy amennyiben a Játékos a számlán szereplő, a Nyereményjátékban való részvételre jogosító Termék darabszámánál magasabb darabszámot ad meg, az a Nyereményjátékból való teljes kizárást vonja maga után a Játékos valamennyi feltöltött számlája vonatkozásában, míg a feltöltött számla tartalmához képest kevesebb darabszám meghatározása esetén pedig a nyerési esély a Játékos által meghatározott alacsonyabb darabszám (és nem a számla tartalma) szerint alakul. Ha a Játékos helytelen számlát tölt fel, úgy az adott számla csak abban az esetben jogosítja a Nyereményjátékban illetve a nyereménysorsoláson való részvételre, ha a Játékfordulón belül feltölti a helyes számlát.

A Nyereményjáték időtartamától eltérő időpontban beérkezett adatok, feltöltött számlák nem kerülnek feldolgozásra, a Nyereményjátékban, illetve a nyereménysorsoláson való részvételre nem jogosítanak.

Az adatok és számlák abban az időpontban minősülnek beküldöttnek, amelyet a Weboldalt kezelő Lebonyolító szerverének belső órája beérkezési időpontként rögzített. Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának (különösen, de nem kizárólagosan a weboldalnak) a tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatják olyan, Lebonyolítón és a Szervezőn kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító ezen infrastruktúra nem megfelelő működéséből, rendelkezésre állásából fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4. Nyeremények

A Játékfordulóban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
5 db Bosch ErgoMixx Style botmixer
5 db Bosch UniversalImpact PSB 800
1 db Bosch Climate 5000 3,5kw klíma

(a továbbiakban: Nyeremény) a 3. pont szerinti valamennyi feltételt a Játékforduló végéig sikeresen teljesítő Játékosok között.

5. Nyereménysorsolás

Nyereményenként 1-1 nyertes és 1-1 pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyereménysorsolás időpontja a Játékfordulót követő első hétfői nap (azaz 2020. december 7.) 14:00 óra. A Nyeremények kisorsolásra a Lebonyolító székhelyén és szervezésében nem nyilvános sorsolás útján kerül sor elektronikus sorsoló program használatával, nem visszatevéses módszerrel.

A nyertes Játékos adatai, valamint a feltöltött számlák adattartalma a Szervező által ellenőrzésre kerül. Amennyiben a Szervező ennek során a jelen játékszabályzatban foglaltak megsértését vagy visszaélést észlel (ideértve különösen azt az esetet, ha a Játékos a feltöltött számlán szereplő tételek számánál magasabban jelöli meg a vásárolt Termékek darabszámát vagy nem a saját nevére szóló számlát tölt fel), továbbá ha a nyertes Játékos bármely egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzat rendelkezéseinek, jogosult a Nyeremény átadását megtagadni, az érintett Játékost a Nyereményjátékból véglegesen kizárni, és a Nyereményt a pótnyertes Játékosnak átadni.

A Játékforduló nyereménysorolásának eredménye a következő időpontban kerül kihirdetésre a Weboldalon való közzététel útján:

2020. december 7. 15:00 óra.

6. Nyertes értesítése, a Nyeremény átadása

Szervező az eredményhirdetés időpontjától számított 5 (öt) munkanapon belül a Játékos által a számlafeltöltés alkalmával megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesíti a nyertes Játékost a Nyereményről és tájékoztatja a Nyeremény átvételének feltételeiről. A nyertes Játékosnak az értesítő e-mailre válaszként az értesítő e-mail elküldésétől számított 7 (hét) napon belül a Nyeremény elfogadásáról visszajelzést kell küldenie a szállítási (átvételi) cím megjelölésével a Szervező részére.

Amennyiben a nyertes Játékos

 • a Szervező értesítő e-mailjére a fentiekben írtak szerinti visszajelzést határidőn belül nem küldi meg, vagy
 • az egyeztetett szállítási időpontban nem gondoskodik a Nyeremény szállítási címen való átvételéről,
 • a kiszállított Nyereményt bármely okból az eredményhirdetést követő 60 napon belül nem veszi át, vagy
 • nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt valamely feltételnek

a nyertes Játékos elveszti a Nyereményre vonatkozó jogosultságát és a Nyeremény a pótnyertesre száll. Szervező valamely kizáró feltétel megállapításának napját követő 5 (öt) munkanapon belül a számlafeltöltés alkalmával megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesíti a pótnyertes Játékost a Nyereményről és tájékoztatja a Nyeremény átvételének időpontjáról. A pótnyertes Játékosnak az értesítő e-mailre válaszként az értesítő e-mail elküldésétől számított 7 (hét) napon belül a Nyeremény elfogadásáról visszajelzést kell küldenie a szállítási (átvételi) cím megjelölésével a Szervező részére.

A nyertes / pótnyertes Játékos által küldött válaszlevél abban az esetben minősül határidőben elküldöttnek, ha az a Szervező értesítésében foglalt e-mail címre a 7 (hét) napos határidőn belül a Szervező által visszaigazoltan megérkezett.

A pótnyertes Játékos elveszti a Nyereményre vonatkozó jogosultságát, a Szervező az adott Játékfordulót az adott Nyeremény tekintetétben meghiúsultnak minősíti, és a Nyereményről a Szervező a továbbiakban saját döntése szerint rendelkezik, amennyiben a pótnyertes Játékos:

 • a Szervező értesítő e-mailjére a fentiekben írtak szerinti visszajelzést nem küldi meg;
 • az egyeztetett szállítási időpontban nem gondoskodik a Nyeremény szállítási címen való átvételéről,
 • a kiszállított Nyereményt bármely okból az eredményhirdetést követő 60 napon belül nem veszi át, vagy
 • nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt valamely feltételnek.

A Nyeremények átvételének helye a Játékos által a visszajelzésben meghatározott magyarországi helyszín. A Szervező kizárólag Magyarország területére vállalja a Nyeremény kiszállítását, míg Magyarország határain kívüli szállítási cím esetén a Nyeremény Szervezőtől való átvételéről, szállításról és mindennek költségéről a nyertes / pótnyertes Játékosnak kell gondoskodnia.

A Nyeremény átvételekor a nyertes / pótnyertes Játékos köteles bemutatni azon Termék eredeti számláját, melyet a nyertes Játékos a Weboldalra feltöltött és mellyel a nyereménysorsoláson részt vett és kisorsolásra került, ennek hiányában a Nyeremény nem kerül átadásra.

Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a nyertes / pótnyertes Játékos a számlafeltöltés alkalmával hibásan vagy hiányosan megadott e-mail cím miatt nem értesül nyereménysorsolás eredményéről, illetve a Nyereményről. Ugyanígy kizárt a Szervező felelőssége abban az esetben, ha a nyertes / pótnyertes Játékos az általa használt levelezőrendszer sajátosságai (különösen spam-szűrő használata) miatt nem vagy késedelmesen értesül a nyereménysorsolás eredményéről, illetve a Nyereményről, és emiatt a fenti határidőben nem válaszol a Szervező e-mailjére.

A Nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. Szervezőt a nyertes / pótnyertes Játékos értesítésén, továbbá a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és a Nyeremény esetleges adóvonzatának megfizetésén túlmenően további kötelezettség nem terheli.

7. Adatkezelés

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott módon történik. Az adatkezelés célja a jelen nyereményjáték lebonyolítása és az azzal kapcsolatos egyéb kötelezettségek (pl. adózási) teljesítése. A nyereményjáték lebonyolítása céljából adatfeldolgozót veszünk igénybe (Isobar Budapest Zrt. 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.). Az adatkezelés részleteiről és az Önt megillető jogokról további információt itt talál.

A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén tudomásul veszi, hogy a nevét, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt közzétegyék. A nyeremény átadása céljából a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) számára továbbítjuk az érintett kapcsolattartási adatait. Ez a vállalat önálló adatkezelőként kezeli az adatokat.

8. Záró rendelkezések

Szervező és Lebonyolító teljes mértékben kizárják a felelősségüket a Nyereményjátékban való részvételhez, illetve a Nyereményről szóló értesítésre adott válaszlevélben foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), továbbá a Nyeremény átadásának – a Szervezőnek, illetve Lebonyolítónak fel nem róható - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért, mind a Játékosok, mind harmadik személyek irányában.

Szervező és Lebonyolító teljes mértékben kizárják továbbá a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történt mindennemű meghibásodásáért, melynek következtében a Weboldal átmenetileg nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (ideértve a számítástechnikai) manipulációt, illetve a Nyereményjáték szellemével vagy a Szervezőre nézve bármilyen módon összeférhetetlen vagy sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

Ha a Játékos a számla feltöltése során a feltöltés közben bezárja a Weboldalt vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért, a sikertelen feltöltésért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséggel nem tartozik. A sikeres feltöltésről a Játékos minden esetben visszaigazolást kap a Weboldalon keresztül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot akár a Nyereményjáték időtartama alatt is – a Weboldalon való közzététel útján, az egyes Játékosok külön tájékoztatása nélkül – módosítsa vagy megszüntesse. A Játékosok kötelessége és felelőssége a Weboldal felkeresése és az ott megjelenő információkról való tájékozódás.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha a Játékos a jelen játékszabályzatot vagy az adatkezelési szabályokat nem fogadja el, illetve ha az elfogadást követően mégsem kíván részt venni a Nyereményjátékban, akkor az erre vonatkozó nyilatkozata beérkezésének napján a Nyereményjátékban való részvétele megszűnik, amely miatt a Szervező illetve a Lebonyolító felé semmilyen követeléssel, igénnyel nem élhet.

Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Játékossal szemben csalás gyanúja merül fel, kizárja a Nyereményjátékból, még abban az esetben is, ha a csalás ténye egyértelműen nem bizonyítható, de a gyanú erősen megalapozott. Csalást megalapozó körülmény lehet többek között az ugyanazon számla többszöri feltöltése; a számlában szereplőnél magasabb termék darabszám megadása számla feltöltésekor; nem eredeti és valós számla feltöltése; nem Termékről kiállított számla feltöltése, illetve bármilyen más csalás gyanújára okot adó körülmény.

Szervező a magyar jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb körben kizárja a felelősségét a Nyereményjátékban való részvételből vagy a Nyeremény elfogadásából származó bármilyen kárért, veszteségért vagy egyéb sérelemért.

Vis maior, harmadik fél elállása, illetve bármely más, a Szervező befolyásolási körén kívül eső esemény, amely a Szervező zavartalan teljesítését megakadályozza – különösen, de nem kizárólagosan a Szervező szállítóinak késedelme, közlekedési- vagy üzemzavar, munkavállalói sztrájk, anyag- vagy energiahiány, járványok, állami szervek intézkedései, kivitel/behozatal korlátozása feljogosítja a Szervezőt arra, hogy a határidőket meghosszabbítsa, vagy amennyiben az átadás teljesíthetősége kétségessé válna, aránytalanul nehézségbe ütközne, jelentős többletráfordítással lenne csak lehetséges, vagy lehetetlenné válna úgy a Nyeremény helyett más – hasonló értékű – nyereményt biztosítson anélkül, hogy bármilyen kártérítési kötelezettséggel tartozna a Játékossal szemben. Vis maior körülménynek minősülnek mindazok a rendkívüli természetű események vagy körülmények, melyeknek bekövetkezése a Nyereményjáték kezdő napján nem volt előrelátható, és nem volt ésszerűen elvárható, hogy megfelelő intézkedésekkel ezeknek a bekövetkezését a Szervező megakadályozza vagy elkerülje. Vis maior körülménynek minősül továbbá az egész világot érintő koronavírus-járvány okozta megbetegedés (COVID-19) miatt előállt közegészségügyi helyzet, valamint annak minden olyan további következménye, amely a szerződés teljesítését akadályozhatja, gátolhatja vagy késleltetheti, kifejezetten ideértve azokat a körülményeket és következményeket is, amelyek a nyereményjáték kezdő napján nem voltak előre láthatók. Ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan az ellátási lánc vagy az üzemi működés zavarai, fuvarozási nehézségek, az alapanyag vagy energiabeszerzés akadályai, a munkavégzés felfüggesztése vagy korlátozása közhatalmi vagy munkáltatói intézkedéssel, emberi erőforrás hiánya, hatósági intézkedések, hatósági engedélyek megszerzésével összefüggő fennakadások, a Szervező beszállítóinak vagy alvállalkozóinak hibás teljesítése, stb. A jelen pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók más megbetegedések határokon átnyúló terjedése esetén kialakuló pandémiás közegészségügyi helyzetben is. A Szervező vagy akadályoztatott beszállítójának (alvállalkozójának) nyilatkozata elegendő bizonyítéknak számít a vis maior helyzet igazolására.

A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

Robert Bosch Kft.

Kelt: 2020.10.14A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.


Az űrlap használatához először el kell fogadnia a sütikről szóló nyilatkozatot!